НБС отворила девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава

19 .05. 2014.

Народна банка Србије отворила је девизни рачун под следећим бројем и називом:

01-504619-100193230-000000-0000 – Министарство финансија – Управа за трезор, Београд – наменски девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава

ИБАН код: RS35908504619019323080.

У прилогу је инструкција за уплату средстава у EUR и USD.