ДАНА 14. МАЈА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 91,90 ОДСТО АУКЦИЈЕ

14 .05. 2014.

Реотварање емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10%)

ДАНА 14. МАЈА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 91,90 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 14. мај 2014. године

Реотварањем емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 18. марта 2014. године, а поново отворене 14. маја 2014. године, понуђен обим аукције износио је 5.249.580.000,00 динара.

Укупан обим тражње износио је 18.341.430.000,00 динара, односно 349,39 одсто обима аукције.

Реализовано је 482.461 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 4.824.610.000,00 што представља 91,90 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 11,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. марта 2021. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 20. март. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.