ДАНА 13. МАЈA 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 73,74 ОДСТО ОБИМА ЕМИСИЈЕ

13 .05. 2014.

Eмисијa двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима

ДАНА 13. МАЈA 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 73,74 ОДСТО ОБИМА ЕМИСИЈЕ

Београд, 13. мај 2014. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 13. маја 2014. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 46.871.000 евра, односно 93,74 одсто обима емисије. Реализовано је 36.871 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 36.871.000 евра. То представља 73,74 одсто обима емисије.

Државни обвезнице су продате по стопи приноса од 4,08 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 15. маја 2016. године.