ДАНА 22. АПРИЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 48,62 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

22 .04. 2014.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%)

ДАНА 22. АПРИЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 48,62 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 22. април 2014. године

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 22. априла 2014. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 40.872.000 евра, односно 81,74 одсто обима емисије. Реализовано је 24.310 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 24.310.000 евра, што представља 48,62 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,92 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. априла 2019. године. Датуми доспећа купона (4,50% годишње) су 24. април 2015., 24. април 2016., 24. април 2017., 24. април 2018. и 24. април 2019. године.