ДАНА 14. АПРИЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

14 .04. 2014.

Аукција двогодишњих амортизационих државних обвезница 

Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије 

ДАНА 14. АПРИЛА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 14. април 2014. године

На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 14. априла 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 11.570.800.000 динара, односно 115,71 одсто обима емисије.

Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 1,49 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 16. априла 2016. године.