ПРОДАТO 49,12 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

09 .04. 2014.

Аукција десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (5,00%)

ПРОДАТО 49,12 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 09. април 2014. године

На аукцији десетогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 09. априла 2014. године, понуђен обим емисије износио је 125.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 62.777.000 евра, односно 50,22 одсто обима емисије.

Реализовано је 61.397 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 61.397.000 евра, што представља 49,12 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,5 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. априла 2024. године. Датуми доспећа купона (5,00% годишње) су 11. април 2015. године, 11. април 2016. године, 11. април 2017. године, 11. април 2018. године, 11. април 2019. године, 11. април 2020. године, 11. април 2021. године, 11. април 2022. године, 11. април 2023. године и 11. април 2024. године.