ДАНА 28. МАРТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 90,12 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

28 .03. 2014.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)
ДАНА 28. МАРТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 90,12 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 28. март 2014. године

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 28. марта 2014. године, понуђен обим емисије износио је 20.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 23.056.150.000 динара, односно 115,28 одсто обима емисије. Реализовано је 1.802.448 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 18.024.480.000 динара, што представља 90,12 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,49 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 01. априла 2017. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 01. април 2015., 01. април 2016., 01. април 2017. године.