ПРОДАТO 90,63 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

26 .03. 2014.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%)

ПРОДАТО 90,63 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 26. март 2014. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 26. марта 2014. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 102.405.000 евра, односно 136,54 одсто обима емисије.

Реализовано је 67.971 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 67.971.000 евра, што представља 90,63 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,08 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. марта 2016. године. Датуми доспећа купона (4,50% годишње) су 28. март 2015. и 28. март 2016. године.