ДАНА 18. МАРТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 47,50 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

18 .03. 2014.

Аукција седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)

ДАНА 18. МАРТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 47,50 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 18. март 2014. године

На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 18. марта 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 8.199.420.000 динара, односно 81,99 одсто обима емисије. Реализовано је 475.042 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 4.750.420.000 динара, што представља 47,50 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 13,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. марта 2021. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 20. март 2015. године, 20. март 2016. године, 20. март 2017. године, 20. март 2018. године, 20. март 2019. године, 20. март 2020. године и 20. март 2021. године.