ДАНА 4. МАРТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 98,64 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

04 .03. 2014.

Eмисијa педесеттронедељних државних записа Републике Србије 
ДАНА 4. МАРТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТA 98,64 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 4. март 2014. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 4. марта 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 14.264.340.000 динара, односно 142,64 одсто обима емисије. Реализовано је 986.434 комада државних записа, укупне номиналне вредности 9.864.340.000 динара. То представља 98,64 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 8,88 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. марта 2015. године.