ДАНА 3. МАРТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТA ЦЕЛА ЕМИСИЈА

03 .03. 2014.

Eмисијa педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима

ДАНА 3. МАРТА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТА ЦЕЛА ЕМИСИЈА

Београд, 3. март 2014. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 3. марта 2014. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 85.594.000 евра, односно 171,19 одсто обима емисије. Реализовано је 50.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 3,29 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. марта 2015. године.