ДАНА 25. ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 44,04 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

25 .02. 2014.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)
ДАНА 25. ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 44,04 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 25. фебруар 2014. године

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 25. фебруара 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.999.040.000 динара, односно 69,99 одсто обима емисије. Реализовано је 440.440 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 4.404.400.000 динара, што представља 44,04 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,38 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. фебруара 2017. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 27. фебруар 2015., 27. фебруар 2016., 27. фебруар 2017. године.