ДАНА 11. ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 99,32 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

11 .02. 2014.

Аукција двогодишњих амортизационих државних обвезница 

Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије 

ДАНА 11. ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 99,32 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 11. фебруар 2014. године

На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 11. фебруара 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 12.193.900.000 динара, односно 121,94 одсто обима емисије.

Реализовано је 993.190 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 9.931.900.000 динара. То представља 99,32 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 1,49 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. фебруара 2016. године.