Позив за подношење понуде за услуге обезбеђења

03 .02. 2014.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга обезбеђења, ОП број 1/2014, по партијама.