ДАНА 29. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТO 97,14 ОДСТО

29 .01. 2014.

Емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије (4,50%)

ДАНА 29. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ ПРОДАТО 97,14 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 29. јануар 2014. године

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 29. јануара 2014. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 50.108.000 евра, односно 100,22 одсто обима аукције.

Реализовано је 48.568 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 48.568.000 евра, што представља 97,14 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,10 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. јануара 2019. године.  Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 31. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.