ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - услуге одржавања хигијене

30 .12. 2013.

Претходно обавештење - услуге одржавања хигијене у пословним објектима Министарства финансија – Управа за трезор, по партијама