ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - услуге физичко-техничког обезбеђења

30 .12. 2013.

Претходно обавештење - услуге физичко-техничког обезбеђења у отвореном поступку јавне набавке,  по партијама