ДАНА 23. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 83,68 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

23 .12. 2013.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима

ДАНА 23. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 83,68 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 23. децембар 2013. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 23. децембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 63.860.000 евра, односно 127,72 одсто обима емисије. Реализовано је 41.840 комада државних записа укупне номиналне вредности 41.840.000.000 евра, што представља 83,68 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 3,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 01. јануара 2015. године.