ДАНА 17. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 64,22 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

17 .12. 2013.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)

ДАНА 17. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 64,22 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 17. децембар 2013. године

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 17. децембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 15.588.040.000 динара, односно 155,88 одсто обима емисије. Реализовано је 642.198 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 6.421.980.000 динара, што представља 64,22 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,18 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 19. децембра 2016. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 19. децембар 2014., 19. децембар 2015. и 19. децембар 2016. године.