Позив за подношење понуда за набавку услуга закупа оптичких влакана

09 .12. 2013.

Позив за подношење понуде за отворени поступак јавне набавке услуга закупа оптичких влакана - dark fiber ОП број 57/2013