Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије

02 .12. 2013.

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електричне енергије ОП број 56/2013