ДАНА 25. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 99,63 ОДСТО АУКЦИЈЕ

25 .11. 2013.

Друго реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије

ДАНА 25. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 99,63 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 25. новембар 2013. године

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 25. јуна 2013. године, а поново отворене 25. новембра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 8.099.260.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 12.887.300.000 динара, односно 159,12 одсто обима аукције. Реализовано је 806.931 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 8.069.310.000 динара. То представља 99,63 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 10,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. јуна 2016. године.