ДАНА 20. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 88,32 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

20 .11. 2013.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%)

ДАНА 20. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 88,32 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 20. новембар 2013. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 20. новембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 110.320.000 евра, односно 110,32 одсто обима емисије. Реализовано је 88.320 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 88.320.000 евра, што представља 88,32 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,68 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. новембра 2015. године. Датуми доспећа купона (4,50% годишње) су 22. новембар 2014. године и 22. новембар 2015. године.