ДАНА 19. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 99,01 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

19 .11. 2013.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)

ДАНА 19. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 99,01 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 19. новембар 2013. године

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 19. новембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 9.030.160.000 динара, односно 180,60 одсто обима емисије. Реализовано је 495.038 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 4.950.380.000 динара, што представља 99,01 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 11,89 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. новембра 2018. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 21. новембар 2014., 21. новембар 2015., 21. новембар 2016., 21. новембар 2017 и 21. новембар 2018. године.