ДАНА 07. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 78,30 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

07 .11. 2013.

Аукција тромесечних државних записа Републике Србије

ДАНА 07. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 78,30 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 07. новембар 2013. године

На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 07. новембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 4.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.262.070.000 динара, односно 156,55 одсто обима емисије.

Реализовано је 313.207 комада државних записа, укупне номиналне вредности 3.132.070.000 динара. То представља 78,30 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 9,09 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 06. фебруара 2014. године.