Позив за подношење понуда за набавку клима уређаја

05 .11. 2013.

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке добара – клима уређаја ОП број 38/2013