Позив за подношење понуда за набавку софтвера за анализу перформанси апликативних и Database сервера

30 .10. 2013.

Позив за подношење понуда за јавну набавку софтвера за анализу перформанси апликативних и Database сервера,  у отвореном поступку  ОП број 53/2013