Позив за подношење понуда за услуге одржавања Oracle лиценци и подршке

29 .10. 2013.

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања Oracle лиценци и подршке  ОП број 54/2013