Позив за подношење понуда за набавку интернет фајервола (firewall)

18 .10. 2013.

Позив за подношење понуда за отворени поступак  јавне набавке добара: мрежна опрема  – заштитни уређај –и нтернет фајервол  (firewall), за контролу приступа сервисима у Дата Центру,  ОП број 55/2013.