ДАНА 17. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

17 .10. 2013.

Аукција тромесечних државних записа Републике Србије емитованих

ДАНА 17. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 17. октобар 2013. године

На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 17. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 4.706.850.000 динара, односно 156,90 одсто обима емисије. Реализовано је 300.000 комада државних записа укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 9,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 16.  јануара 2014. године.