ДАНА 15. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТA ЦЕЛА ЕМИСИЈА

15 .10. 2013.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)

ДАНА 15. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТА ЦЕЛА ЕМИСИЈА

Београд, 15. октобар 2013. године

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 15. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 17.019.690.000 динара, односно 170,20 одсто обима емисије. Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 11,85 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. октобра 2016. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 17. октобар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.