ДАНА 09. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО АУКЦИЈЕ

09 .10. 2013.

Друго реотварање емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије

ДАНА 09. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Београд, 09. октобар 2013. године

Реотварањем емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије, емитоване 11. јуна 2013. године, а поново отворене 09. октобра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 7.599.290.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 14.560.630.000 динара, односно 191,61 одсто обима аукције. Реализовано је 759.929 комада државних записа, укупне номиналне вредности 7.599.290.000 динара. То представља 100 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по стопи приноса од 9,95 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 19. јуна 2014. године.