Одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије

09 .10. 2013.

Позив за подношење понуде за отворени поступак јавне набавке услуга одржавања апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије, ОП број 43/2013