ДАНА 3. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТА ЦЕЛА ЕМИСИЈА

03 .10. 2013.

Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије

ДАНА 3. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТА ЦЕЛА ЕМИСИЈА

Београд, 3. октобар 2013. године

На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 3. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 4.822.900.000 динара, односно 160,76 одсто обима емисије.

Реализовано је 300.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 9,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 3. априла 2014. године.