Позив за подношење понуда за редовно сервисно одржавање и отклањање кварова опреме друге категорије

02 .10. 2013.

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга редовног одржавања и отклањања кварова за рачунарску опрему друге категорије (сервер, штампачи и друга опрема)  ОП број 48/2013