Дана 27. септембра 2013. извршена корекција квота у Систему извршења буџета

27 .09. 2013.

Дана 27. септембра 2013. године је извршена корекција квота у систему извршења буџета за период октобар – децембар 2013. године.