Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – физичко-техничког обезбеђења

19 .09. 2013.

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – физичко-техничког обезбеђења  ОП број 46/2013