Позив за подношење понуда за услугe надгледања система за техничку заштиту објеката

19 .09. 2013.

Позив за подношење понуда за  услуге надгледања система за техничку заштиту објеката ОП број 45/2013