ДАНА 11. СЕПТЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТА ЦЕЛА ЕМИСИЈА

11 .09. 2013.

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије

ДАНА 11. СЕПТЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТА ЦЕЛА ЕМИСИЈА

Београд, 11. септембар 2013. године

На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 11. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 17.372.140.000 динара, односно 173,72 одсто обима емисије.

Реализовано је 1.000.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 10,77 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 19. септембра 2014. године.