Услуге одржавања апликативног софтверског система за главну књигу и САП системског софтвера

06 .09. 2013.

Позив за подношење понуда за услуге одржавања апликативног софтверског система за главну књигу и САП системског софтвера ОП број 42/2013