ДАНА 3. СЕПТЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 43,88 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

03 .09. 2013.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)

ДАНА 3. СЕПТЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 43,88 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 3. септембар 2013. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 3. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.939.220.000 динара, односно 69,39 одсто обима емисије. Реализовано је 438.767 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 4.387.670.000 динара, што представља 43,88 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 11,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. септембра 2015. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 5. септембар 2014. године и 5. септембар 2015. године.