ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

03 .09. 2013.

Претходно обавештење - набавка услуга одржавања апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије