ДАНА 29. АВГУСТА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

29 .08. 2013.

Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије

ДАНА 29. АВГУСТА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 29. август 2013. године

На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 29. августа 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 8.610.050.000 динара, односно 287 одсто обима емисије.

Реализовано је 300.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 9,39 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. фебруара 2014. године.