ДАНА 20. АВГУСТА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 53,40 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

20 .08. 2013.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%)
ДАНА 20. АВГУСТА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 53,40 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 20. август 2013. године

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 20. августа 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 31.700.000 евра, односно 63,40 одсто обима емисије.

Реализовано је 26.700 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 26.700.000 евра, што представља 53,40 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. августа 2018. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 22. август. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.