ДАНА 13. АВГУСТА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 34,21 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

13 .08. 2013.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)
ДАНА 13. АВГУСТА 2013. ГОДИНЕ ПРОДАТO 34,21 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 13. август 2013. године

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 13. августа 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 3.680.710.000 динара, односно 36,81 одсто обима емисије. Реализовано је 342.071 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 3.420.710.000 динара, што представља 34,21 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 12,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 15. августа 2016. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 15. август 2014. године, 15. август 2015. године и 15. август 2016. године.