Позив за подношење понуда за набавку енергената за грејну сезону

26 .07. 2013.

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке енергената (угаљ и дрво) ОП број 41/2013.