ПРОДАТЕ ДРЖАВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ У ВРЕДНОСТИ ОД 367.170.000 ДИНАРА

23 .07. 2013.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)

ПРОДАТЕ ДРЖАВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ У ВРЕДНОСТИ ОД 367.170.000 ДИНАРА 

Београд, 23. јул 2013. године

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 23. јула 2013. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 1.167.170.000 динара, односно 23,34 одсто обима емисије. Реализовано је 36.717 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 367.170.000 динара, што представља 7,34 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,69 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. јула 2018. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 25. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.