ПРОДАТO 19,01 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

25 .06. 2013.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)
ПРОДАТО 19,01 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 25. јун 2013. године

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 25. јуна 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 2.405.740.000 динара, односно 24,06 одсто обима емисије. Реализовано је 190.074 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 1.900.740.000 динара, што представља 19,01 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. јуна 2016. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 27. јун. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.