Позив за подношење понуда за Symantec лиценце за antimalware софтвер и софтвер за заштиту виртуелизоване инфраструктуре

25 .06. 2013.

Позив за подношење понуда за набавку Symantec лицецни за antimalware софтвер и софтвер за заштиту виртуелизоване инфраструктуре ОП 30/13