ПРОДАТO 67,75 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

18 .06. 2013.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%)

ПРОДАТО 67,75 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 18. јун 2013. године

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 18. јуна 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 45.877.000 евра, односно 91,75 одсто обима емисије. Реализовано је 33.877 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 33.877.000 евра, што представља 67,75 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. јуна 2016. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 20. јун. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.